Dorpsontwikkeling Liever Liessel

Een woonwijk waarin voorzieningen en diensten aanwezig zijn zo dat ook mensen met een zorgvraag in de wijk kunnen blijven wonen

132 woningen sociale huur, huur en koop, 2 kangoeroewoningen, 4 groepswoningen, 2200m2 brede school, 1100m2 steunpunt met 1e lijnvoorziening, herinrichting openbare ruimte.

opdrachtgever
Woningbouwvereniging Bergopwaarts

samenwerkende partners
Gemeente Deurne, zorginstelling de Zorgboog, schoolbestuur Prodas

rol Heemels
Ontwikkelings- en projectmanagement Verantwoordelijk voor realisatie opstal-, en grondexploitaitie

Liessel, gemeente Deurne, gelegen in het Brabantse Peelgebied aan de A67 tussen Eindhoven en Deurne. Het dorp kent een lange geschiedenis en staat vermeld sinds 1312. Er wonen ongeveer 3300 inwoners. Liessel heeft een rijk verenigingsleven en veel voorzieningen. In het hart van deze gemeenschap wordt de woonservicezone gerealiseerd. Dat is een gewone woonwijk waarin voorzieningen en diensten aanwezig zijn zo dat ook mensen met een zorgvraag in de wijk kunnen blijven wonen.

Woningbouwvereniging Bergopwaarts ontwikkelt dit gebied in privaat publieke samenwerking met de gemeente Deurne, zorgverlener de Zorgboog en schoolbestuur Prodas. Met inbreng van de dorpsraad Liessel, een klankbordgroep met betrokken en enthousiaste mensen uit de gemeenschap, de Katholieke Bond Ouderen en andere belanghebbenden, wordt er in een relatief korte periode van 7 jaar een door de gemeenschap gedragen
revitalisering van het dorp verwezenlijkt.

De Lombardier

De Hovenier

De Cruydenier

Nieuwbouw en verbouwing wij helpen u graag.

Dit kunnen wij voor u betekenen

Bespreekt u liever uw wensen?

Bel ons: 040 750 52 80