Realistisch over de horizon kijken

Is uw idee haalbaar?

Voordat er veel tijd en geld wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling is het raadzaam de haalbaarheid te onderzoeken en daarbij ook de risico’s in beeld te brengen.Wij brengen de mogelijkheden en rendement van uw idee voor u in beeld in een overzichtelijke haalbaarheidsstudie.

Haalbaarheidsstudie

Afhankelijk van nieuwbouw, verbouw, herontwikkeling of gebiedsontwikkeling maken we een andere haalbaarheidsstudie. Zo nodig maken we een globaal programma van eisen. We besteden aandacht aan zowel functionele, technische, demografische als financiële aspecten. Ook het bestemmingsplan regelgeving worden bestudeerd. Met een integrale risicoanalyse brengen we risico’s in beeld en stellen beheersmaatregelen voor om negatieve gevolgen te voorkomen. Indien gewenst maken we ook een massastudie of een schetsontwerp.

Budget

Op basis van het Programma van Eisen stellen we een budget op en stemmen wensen en mogelijkheden op elkaar af. Naast het berekenen van de bouwkosten kunnen wij ook verschillende varianten doorrekenen waardoor u snel inzicht krijgt in de financiële gevolgen van bepaalde keuzes, zoals bijvoorbeeld de vorm van het gebouw, of aantal bouwlagen.

Rendement

We geven u inzicht in het rendement van uw investering. Met een aantal varianten maken we de bandbreedte van de financiële haalbaarheid inzichtelijk. Daartoe stellen we een opstalexploitatie op. Voor het bepalen van de opbrengsten worden verschillende methodes gebruikt zodat we een reële inschatting kunnen maken. Op basis van de DCF-methode maken we uw uiteindelijke rendement inzichtelijk.

Bespreekt u liever uw wensen?

Bel ons: 040 750 52 80

Delen is vermenigvuldigen

Cofounder en partner