Met de voeten in de klei en op de steiger

Wij hebben passie voor techniek

U wilt een partner hebben die u kan vertegenwoordigen tijdens de uitvoering, zodat u er gerust op kunt zijn dat de plannen volgens afspraak worden gerealiseerd. Wij zien toe op de naleving van het contract met de betrokken bouwpartners. Als directievoerder vertegenwoordigen wij u gedurende de gehele uitvoering van de bouw.

Optimale prestatie

Voordat de bouwhelm op gaat bestuderen wij de aanbestedings- documenten. Wat zijn de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen? Waar liggen de risico’s? Is het bestek compleet? Zijn er nog onduidelijkheden die aanleiding kunnen geven voor discussie? Wij stimuleren de verschillende partijen om met elkaar de optimale prestatie te leveren. Dat vraagt om duidelijk en sterk leiderschap.

Samen werken

Om de uitvoering goed te laten verlopen is een goed werkende projectorganisatie noodzakelijk. Het is belangrijk dat alle partijen precies weten wat ieders taken en bevoegdheden zijn, hoe ze samenwerken en communiceren. Wij zien er op toe dat deze projectorganisatie tot stand komt en spreken partijen er op aan zich te houden aan de gemaakte afspraken.

Transparant

De directievoerder van Heemels stuurt vanuit kennis en ervaring in de uitvoerende bouw proactief op verbinding tussen partijen, is kritisch op de kwaliteit van het eindresultaat en op vermeende meerkosten. Wij werken vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van aannemers en adviseurs. Met respect voor ieders discipline en inbreng gaan wij om duidelijkheid te verkrijgen de discussie niet uit de weg.

Bespreekt u liever uw wensen?

Bel ons: 040 750 52 80

Delen is vermenigvuldigen

Cofounder en partner