Is het betaalbaar?

Een goede calculatie laat zien wat wel en niet kan met uw budget

Een onderbouwde calculatie geeft u de mogelijkheid weloverwogen keuzes te maken om te komen tot een geslaagd bouwproject. Afhankelijk van de fase van uw ontwikkeling kunnen wij u helpen met ramingen en begrotingen op maat. Door Heemels in te schakelen krijgt u tijdig inzicht in de bouwkosten en komt u later niet voor ongewenste verrassingen te staan

Elementenbegroting

In de eerste fasen van uw planontwikkeling, tijdens het Voorlopig en Definitief Ontwerp, heeft u graag snel en compact een beeld van uw bouwkosten. Wij maken hiervoor een elementenbegroting. Zijn nog niet al uw uitgangspunten bekend? Wij stellen een prijsniveau of taakstellend bedrag voor waarmee u inzicht krijgt in uw mogelijkheden en zo in de verdere ontwikkeling sneller en onderbouwd keuzes kunt maken.

Directiebegroting

Met een directiebegroting maken wij voor u het referentiekader waarmee u na de bestek fase de aanbieding van de aannemer kan controleren. De directiebegrotingen zijn vergelijkbaar met de inschrijf- of open begrotingen van de aannemer. Met onze directiebegroting kunt u onderbouwd tot de conclusie komen dat de aanbieding van uw aannemer marktconform is zodat u tot bouwen kunt overgaan.

Exploitatiekosten

U verwacht van ons dat wij u adviseren om hoge kosten in het gebruik van uw gebouw te voorkomen. Wij wijzen u op keuzes die leiden tot te hoge exploitatielasten en monitoren ook voortdurend welke invloed keuzes tijdens de investeringsfase hebben op de exploitatiekosten. Met ons advies kunt u onderbouwd overwegen om nu extra investeringen te doen die later resulteren tot lagere exploitatiekosten en waarmee uw Total Cost of Ownership zo laag mogelijk wordt.

Bespreekt u liever uw wensen?

Bel ons: 040 750 52 80

Delen is vermenigvuldigen

Cofounder en partner