Aandacht voor uw budget én ambitie

Prijs en kwaliteit afgestemd op uw mogelijkheden

Onze visie op bouwkostenmanagement is meer dan het realiseren van het project binnen de budgettaire kaders. Wij ondersteunen u wensen en eisen te formuleren zodat wij samen met u, op basis van uw mogelijkheden, de optimale prijs-kwaliteitverhouding kiezen. Met kennis van uw ambitie bewaken wij behalve uw budget ook de kwaliteit van uw project.

Budget en ambitie

Op basis van uw wensen stellen we een budget op en brengen de financiële consequenties in beeld. Indien wens en budget niet overeenkomen geven wij u alternatieven zodat u keuzes kunt maken om te komen tot een budget met Programma van Eisen dat past bij uw financiële mogelijkheden. Omdat wij na vaststelling van uw budget uw overwegingen kennen zijn wij uw ideale partner om gedurende het vervolg uw budget en ambitie te bewaken.

Budgetbewaking

Gedurende het proces kunnen er onvoorziene werkzaamheden bijkomen. Tijdens het ontwerpproces houden wij daarom nauwlettend in de gaten of het ontwerp binnen uw budget te realiseren is en sturen waar nodig bij om te voorkomen dat overschrijdingen ontstaan. Wij geven u inzicht in keuzes waarmee u steeds onderbouwde afwegingen kunt maken die aansluiten bij uw gekozen prijs-kwaliteitverhouding.

Meer- en minderwerk beoordelingen

Heeft u na contractvorming nog andere wensen? U kunt ons inschakelen om te bemiddelen. Bij meerwerk geven we uw wensen door en laten we het extra werk zo voordelig mogelijk uitvoeren. Bij minderwerk vertellen we de aannemer dat u bepaalde werkzaamheden wilt schrappen en onderhandelen wij met de aannemer om uw budget marktconform terug te krijgen.

Bespreekt u liever uw wensen?

Bel ons: 040 750 52 80

Delen is vermenigvuldigen

Cofounder en partner