Onderhoud in de toekomst? Houd grip op uw kosten

Voorkom verrassingen en bespaar geld

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een planning waarin het onderhoud van uw vastgoed en terrein voor de toekomst wordt vastgelegd. Het geeft uw VvE inzicht in welke kosten het onderhoud van uw vastgoed voor de toekomst met zich meebrengt. Wij hebben jarenlange ervaring met opstellen, herkeuren en begeleiden van de uitvoering van deze plannen.

Reservering verplicht

Het is voor elke Vereniging van Eigenaren wettelijk verplicht om een onderhoudsreserve op te bouwen en daarvoor dus jaarlijks budget te reserveren. Dit onderhoudsfonds moet genoeg zijn om het pand goed te onderhouden. De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is door middel van een meerjarenonderhoudsplan.

Hoe doen wij dat

Bij het opstellen van een MJOP komt onze inspecteur ter plaatse voor een bouwkundige opname en een conditiemeting van het pand. Op basis van de bouwtekeningen, bevindingen van de opname en gemaakte foto’s stelt onze inspecteur het meerjarenonderhoudsplan samen. Het rapport is de samenvatting van de conditiemeting en een overzicht van zaken die direct en de op langere termijn u aandacht nodig hebben.

Periodieke herkeuring

De onderhoudsstaat van verschillende bouwdelen van uw pand kunnen in de tijd mee of tegenvallen. Ook kunnen begrote kosten door een veranderde economie wijzigen. Daarom is het van belang om het MJOP periodiek, bijvoorbeeld elke 3 tot 5 jaar, te laten herzien. Werkzaamheden kunnen uitgesteld of juist naar voren gehaald worden waarmee uw pand in optimale conditie blijft. U geeft zo niet meer geld uit dan noodzakelijk en voorkomt financiële tegenvallers in uw begroting.

Ondersteuning bij uitvoering

Heemels bouwmanagement helpt u graag met de uitvoering van het MJOP. Wij kunnen offertes opvragen en controleren, toezicht houden op de werkzaamheden en voor u de oplevering doen. U kunt ons ook inschakelen om te bemiddelen bij meer- en minderwerk.

Bespreekt u liever uw wensen?

Bel ons: 040 750 52 80

Delen is vermenigvuldigen

Cofounder en partner