Goed wonen werken blijft leuk

Ik heb geen beperkingen, mijn vastgoed heeft beperkingen

De wereld om ons heen verandert , uw organisatie is in beweging en uw huisvesting voldoet niet meer aan uw eisen en wensen.
Passende huisvesting is een randvoorwaarde om uw organisatie goed te laten functioneren. Al die veranderingen stellen nieuwe eisen aan uw huisvesting. Wij onderzoeken wat het beste bij uw organisatie past.

Verandering

Uw organisatie staat centraal bij ons huisvestingsadvies, want uw gebouw moet uw eigen proces optimaal ondersteunen. Succesvol omgaan met verandering is een belangrijk doel van ons advies. Verandering is echter niet altijd gemakkelijk, daar zijn wij ons van bewust. U zoekt daarom een aanpak en oplossing op maat met gevoel en begrip voor uw organisatie.

Businesscase

Wij onderzoeken of uw huidige huisvesting nog geschikt gemaakt kan worden of er aantrekkelijke alternatieven zijn. Samen met u vertalen wij uw vragen naar een huisvestingsplan en werken dit uit in een businesscase. Zo nodig maken we eerst een globaal programma van eisen. De businesscase gaat in op de organisatorische, technische, financiële en kwalitatieve aspecten. We stellen hierbij een aantal scenario’s voor zodat u een onderbouwde keuze kunt maken.

Project

Nadat u een besluit heeft gemaakt ondersteunt onze projectmanager u in de uitvoering en zorgt ervoor dat het project optimaal verloopt. We sturen daarbij op geld, tijd, kwaliteit, organisatie, informatie en risico’s. Ook kunnen wij huurcontracten voor u opstellen of beoordelen. Het resultaat is huisvesting die voor u werkt. Huisvesting die toekomstbestendig is en voldoende flexibiliteit biedt. Huisvesting waarin efficiënt wordt omgegaan met ruimte, waar mensen graag verblijven en plezier hebben in hun werk.

Bespreekt u liever uw wensen?

Bel ons: 040 750 52 80

Delen is vermenigvuldigen

Cofounder en partner