Dit verwacht u ervan en zo spreken we het af

Zo houdt u ook later scherp wat u zich had gewenst

Het Programma van Eisen is de basis van het nieuw- of vernieuwbouw proces van uw gebouw. In deze eerste stap worden beslissingen genomen die bepalend zijn voor de kosten en kwaliteit van dat project. Dat is tevens de fase waarin u uw ambities en doelstellingen vastlegt. Op basis van het PvE neemt u gedurende het bouwproces besluiten en sluit u contracten af.

Kennis ophalen en vertalen

Voor het opstellen van het Programma van Eisen is kennis noodzakelijk van de te huisvesten organisatie. Dat betekent de inbreng van gebruikers van de te huisvesten functies. Bij meer complexe projecten zullen ook deskundigen worden betrokken, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, domotica, bouwfysica of gebouwinstallaties. Wij gaan in gesprek met de belanghebbenden en vertalen dit in heldere en meetbare uitgangspunten.

Budget en uw wensen

Op basis van het programma van wensen stellen we een budget op en brengen wensen met financiële consequenties in beeld. Indien wens en budget niet overeenkomen geven wij u alternatieven zodat u keuzes kunt maken om te komen tot een Programma van Eisen dat past bij uw financiële mogelijkheden.

Voorkom discussie

Interpretatieverschillen en discussie over de gevraagde prestaties moeten voorkomen worden, het Programma van Eisen moet compleet en eenduidig zijn. Bij contractvormen zoals Design and Build, is het vooraf goed vastleggen van de eisen een noodzaak. Bijsturing tijdens de ontwerpfase is dan niet meer mogelijk zonder financiële gevolgen.

Sturingsmiddel

Aan de hand van het Programma van Eisen controleert u na elke fase of het ontwerp voldoet aan alle uitgangspunten en voldoet aan de kaders van uw investeringsbegroting. Omdat het Programma van Eisen uw ambities en doelstellingen beschrijft heeft u gedurende het proces ondersteuning om afwegingen te maken.. Heemels is uw partner bij het maken van dit belangrijke document om te komen tot een succesvol gebouw.

Bespreekt u liever uw wensen?

Bel ons: 040 750 52 80

Haalbaarheidsstudie

Delen is vermenigvuldigen

Cofounder en partner